పండ్లలో ఎంతెంత పోషకాలు


మన దేశంలో చాలా పండ్లు సీజనల్‍గా లభిస్తుంటాయి. అయితే కొన్ని పండ్లు మాత్రం ఏ కాలంలోనైనా దొరుకుతాయి. చాలా మంది పండ్ల రసం అంటే వేసవి కాలానికే పరిమితమవుతుంటారు. అలా కాకుండా ఏ కాలంలో దొరికే ఆ పండ్లను తినడం వల్ల శరీరానికి కావలసినంత పోషక విలువలు లభిస్తాయి. అసలు ఏ పండులో ఏఏ పోషకాలు ఎంతెంత శాతంలో ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.
 యాప్రికాట్; విటమిన్ ఎ 0.2 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.06 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.05 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.06 ఎంజి, విటమిన్ సి 5000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.004 ఎంజి.

యాపిల్; విటమిన్ ఎ 0.005 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.02 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.01 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.05 ఎంజి, విటమిన్ సి 5.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.003 ఎంజి.

 అరటిపండు; విటమిన్ ఎ 0.015 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.08 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.03 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.36 ఎంజి, విటమిన్ సి 10.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.016 ఎంజి.

బ్లాక్ బెర్రీస్; విటమిన్ ఎ 0.015 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.08 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.04 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.07 ఎంజి, విటమిన్ సి 150.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.008 ఎంజి.

చెర్రీస్; విటమిన్ ఎ 0.12 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.02 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.02 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.04 ఎంజి, విటమిన్ సి 10.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.004 ఎంజి.

 ద్రాక్ష; విటమిన్ ఎ 0.005 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.03 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.01 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.08 ఎంజి, విటమిన్ సి 3.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.001 ఎంజి.

కివి; విటమిన్ ఎ 0.01 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.01 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.02 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.12 ఎంజి, విటమిన్ సి 70.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.023 ఎంజి.

నిమ్మ; విటమిన్ ఎ 0.001 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.06 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.02 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.04 ఎంజి, విటమిన్ సి 40.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.008 ఎంజి.

 మామిడి; విటమిన్ ఎ 0.53 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.03 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.04 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.04 ఎంజి, విటమిన్ సి 23.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.023 ఎంజి.

ఆరెంజ్; విటమిన్ ఎ 0.012 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.07 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.03 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.06 ఎంజి, విటమిన్ సి 49.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.018 ఎంజి.

పైనాపిల్; విటమిన్ ఎ 0 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.07 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.02 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.09 ఎంజి, విటమిన్ సి 25.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.004 ఎంజి.

స్ట్రాబెర్రి; విటమిన్ ఎ 0.002 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.02 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.03 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.06 ఎంజి, విటమిన్ సి 60.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.065 ఎంజి.

టొమాటో; విటమిన్ ఎ 0.088 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.05 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.02 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.08 ఎంజి, విటమిన్ సి 15.000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.008 ఎంజి.

పుచ్చకాయ; విటమిన్ ఎ 0.045 మిల్లీగ్రామ్, విటమిన్ బి1 0.04 ఎంజి, విటమిన్ బి2 0.05 ఎంజి, విటమిన్ బి6 0.07 ఎంజి, విటమిన్ సి 6000ఎంజి, ఫోలిక్ యాసిడ్ 0.001 ఎంజి.

No comments:

Post a Comment